حرکت دسته عزاداری به مناسبت رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در سطح شهر
حرکت دسته عزاداری به مناسبت رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در سطح شهر