1391/11/18

اقامت گاه های امام خمینی (ره)از

رواق منظر چشم من آشیانه توست منشور منور حضرت امام خمینی چون منشوری منور کثیری از فضایل و مکارم را در وجود خویش محقق ساخته بود. یکی از جنبه های جالب که در زندگی این بزرگمرد…

1391/3/6

سخنان امام خمینی(ره)

سخنان حضرت امام خمینی(ره) 1-      نماز جمعه پشتوانه انقلاب و دژ محکم اسلاماست. 2-      .نماز جمعه ثمره خون شهیدان است . 3-      یکی از برکات…