1391/3/6

مصاحبه با شیطان

* به عنوان اولین سؤال می خواهم که خودت را معرفی کنی ؟ من از طائفه جن ها هستم و خیلی جلوتر از انسان خلق شدم.(حجر 27 )نام اول من حارث بود.(سفینه البحار –ج1 )اما پس از آنکه که…

1391/3/6

چرا به شیطان ... می گویند؟!

*چرا به ابلیس ، ابلیس می گویند ؟ - بعضی گفته اند: ابلیس عربی است و مشتق از ابلاس می باشد و ابلاس هم معنای مأیوس است . امام رضا (ع) می فرمایند: (( نام او حارث بوده به خاطر اینکه…

1391/3/6

احادیث پیرامون شیطان

گفتار معصومین درباره شیطان:   امام علی (ع): کسی که مالک ومهار کننده خشم خود نباشد ، شیطان بر او چیره می شود .غررالحکم ج 4 ص 274   امام علی(ع): نماز ، دژی محکم است در مقابل…