1391/3/6

نماز از دیدگاه دانشمندان و فرزانگان

    نماز از ديدگاه دانشمندان وفرزانگان             نماز يك كارخانه انسانسازى حضرت امام خمينى قدّس  سرّه:   در اسلام از نماز هيچ فريضهاى بالاتر…

1391/3/6

نماز از دیدگاه دانشمندان غرب

دين اسلام ، دين جهانىهراس ليفدانشمند مشهور اروپائى: هيچ چيز در اين عالم مرا قانع نمى سازد كه كداميك از اديان آسمانى دعوت به مساوات در ميان مردم مى كند، اگر چه برخى از آنها…

1391/3/6

احادیث پیرانون نماز

نماز: رسول اکرم (ص): هرگاه بنده به نماز ایستد و فکر و ذکرش متوجه خدای متعال باشد، چون نماز را تمام کند، همچون روزی باشد که از مادر متولد شده است .(میزان الحکمه ج7 ص3101)  …