1391/3/8

فوتوریسم و آخرالزمان

فوتوریسم ، یعنی اعتقاد  به دوره آخر الزمان و انتظار ظهور منجی غیبی و مصلح جهانی بزرگ . فوتوریسم عقیده ای است که در کیش های آسمانی : زوراستریانیسم ( مذهب زرتشت ) ، جودائیسم…

1391/3/8

آرمگدون یا جنگ های آخرالزمان

پرداختن به موضوع ایدولوژی آرماگدون به دو دلیل ضروری به نظر رسیده است. اول اینکه بررسی نگاه آخر الزمانی یک نهله خاص و ویژه یعنی جریان مسیحت صهیونیستی است. آرماگدون ، نبرد…

1391/3/8

احادیث پیرامون آخرالزمان

احاديث پيرامونآخرالزمان         امام زمان (عج) وعلائم آخرالزمان   امام زمان(عج): ما کاملا به اخبار و حوادثی زندگی شما آگاهی داریم و هیچ چیزی از اخبار شما از ما…