1- بسم الله الرحمن الرحیم چند بار در قرآن نازل شده است ؟
* 114 بار
 
2- آیه ای که هر کس قرائت کند حق تعالی او را از زبانیه دوزخ که نوزده اند نجات دهد ؟
* آیه ی مبارکه ( بسم الله الرحمن الرحیم )
( حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند : (( هر که خواهد که حق تعالی او را از زبانیه دوزخ که نوزده اند نجات دهد ، باید  به قرائت ( بسم الله الرحمن الرحیم ) اشتغال نماید زیرا که آن نوزده حرف است . تا حق تعالی هر حرف از آن را سپری و حاجتی گرداند از جهت دفع هر یک از ایشان چه آن نوزده زبانه نشانه غضب الهی اند ...)) تفسیر تسنیم ج1 ص 319
 
3- سوره ای که جامع همه ی معارف قرآن است؟
* سوره مبارکه ی حمد
( حضرت امام خمینی در تفسیر سوره حمد  می فرمایند:جامع همه ی معارف قرآن کریم است و معارف  این سوره  در آیه ( بسم الله الرحمن الرحیم ) و معارف بسم الله در حرف ((باء)) آن جمع شده است و حضرت امیر المؤمنین(ع) نقطه  ی بای بسم الله است )
 
4- آیه ای در قرآن کریم که سید آیات قرآن کریم است ؟
* آیه ی کریمه( بسم الله الرحمن الرحیم )
 
5- در کدام آیه سه اسم از اسماء حسنای خدا ی سبحان آمده است ؟
* ( آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم )
 
6- قرآن کریم چند ( بسم الله ) دارد ؟
* 115 بسم الله
چون (113) بسم الله در ابتدای آیات ویک بسم الله در سوره نمل و یک بسم الله در سوره هود آیه 40
 
7- کدام سوره قرآن دو بسم الله الرحمن  الرحیم در خود جای داده است ؟
* سوره مبارکه نمل
 
8- نام مبارکه لفظ جلاله الله چند بار در قرآن کریم به کار رفته است ؟
* لفظ جلاله الله 2697 بار در قرآن کریم به کار رفته است.
 
9- کدام سوره قرآن بدون (( بسم الله الرحمن الرحیم )) است ؟
* سوره توبه که نهمین سوره قرآن کریم است .
( امیر المؤ منین (ع) فرمود : ( بسم الله الرحمن الرحیم) در ابتدای سوره برائت ( توبه نازل نشد زیرا بسم الله الرحمن الرحیم برای رحمت و ایمنی بندگان است و سوره برائت به دلیل برداشتن ایمنی از کافران و اعلام جنگ مسلحانه با آنان نازل شده است .)
(مجمع البیان ، ج5 ص 6 )
 
10-السبع المثانی نام چه سوره ای از قرآن کریم است ؟
* سوره مبارکه حمد
 
11- سور ه هایی در قرآن کریم که اگر به اوّل آن یک حرف اضافه شود نام یکی از پیامبران است ؟
*سوره مبارکه حمد که اگر به اول آن حرف ((میم )) اضافه شود نام پیامبر گرامی حضرت محمد (ص) می شود .
 
12- سوره ای که در آن حرف (فاء ) بکار نرفته است ؟
* سوره مبارکه حمد
 
13- سوره ای در قرآن کریم که تمام آیاتش لفظ جلاله الله تکرار شده است ؟
* سوره مبارکه حمد
 
14- سوره ای در قرآن ، که همتای قرآن عظیم قرار گرفته است ؟
* سوره مبارکه حمد
 
 
 
15 – بزرگترین سوره قرآن کدام است؟
* سوره بقره
 
16- سوره بقره به چه نام ها و صفاتی موسم شده است ؟
* ذَروه وسنام
(( ذروه و سنام به معنای نقاط برجسته ، ممتاز و نمیان یک شی است )) و پیامبر اکرم این دو نام را برای این سوره به کار برده اند .))
 
17- بزرگترین آیه قرآن کدام آیه است ؟
* سوره بقره آیه 282
 
18 – برترین آیه سوره بقره کدام است ؟
* سوره بقره آیه 61
 
19 – سید سوره بقره کدام است؟
* ( آیه الکرسی)
( پیامبر اکرم (ص) به امیر المؤمنین (ع) فرمودند : سید سخن های قرآن و سید قرآن سوره بقره و سید سوره بقره آیة الکرسی است .
 
20- چند سوره قرآن با حروف مقطعه شروع شده است ؟
( 29 سوره – که عبارتند از بقره – آل عمران – اعراف – یونس – هود – یوسف- رعد - ابراهیم- حجر- مؤمن- حجر- مریم – طه- شعراء- نمل- قصص – عنکبوت- روم- لقمان- سجده- یس- ص- فصلت – شوری- زخرف- دخان- جاثیه – احقاف- ق- قلم -
)
 
21- آیه ای در قرآن کریم که به گنج عرشی نامیده شده است و در چه سوره ای است ؟
* (آیة الکرسی )
رسول اکرم (ص) فرمودند : آیةالکرسی در زیر عرش به من عطا شده است . )
( بحار ج89 ص 264)
 
22-اولین سوره مدنی کدام آیه است ؟
* سوره بقره
 
23- سوره ای از قرآن کریم که نام یکی از اصول دین است ؟
* سوره توحید
 
24- کدام سوره از سوره های قرآن به اسم یکی از فروع دین است ؟           
* سوره حج
 
25- کدام سوره از قرآن به نام یکی ازفلزات است ؟
* سوره حدید
 
26- نام موجودی است که نه انسان است و نه فرشته و یکی از سوره های قرآن است ؟
* سوره جن
 
27- سوره ای که نام میوه است و خداوند به آن قسم خورده است ؟
* سوره تین
 
28- نام سوره  ای که نام یکی از سوره های هفته است ؟
* سوره جمعه
 
29- سلاح دانشمند که نام یکی از سوره های قرآن است ؟
* سوره قلم
 
 
 
30- اولین آیه ای که نازل شد ؟
* آیه 1 سوره علق
 
31- اولین و آخرین و وسط حرف قرآن و کلمه ای که در وسط قرآن است؟
* اولین حرف قرآن (باء ) (بسم اله ارحمن الرحیم )
آخرین حرف (س) در کلمه الناس
حرف وسط قرآن (ت ) می باشد این حرف در کلمه وسط قرآن ( ولیتلطف است که در سوره کهف ) آیه 19 قرار دارد .
 
32- چند سوره از قرآن با سوگند و قسم شروع شده است ؟
* بیست سوره
 
33-سوره  ای که به قلب قرآن معروف است ؟
* سوره ( یس)
 
34- سوره ای  که به عروس قرآن معروف است ؟
* سوره الرحمن
 
35- سوره ای که یک آیه ی سوره  یک بار تکرار شده است ؟
* سوره الرحمن آیه ( فبای آلاء ربکما تکذبان )
 
36- آخرین سوره نازل شده کدام سوره است ؟
* سوره نصر
 
37- نام سوره ای که درباره روزگار است ؟
* دهر
 
38- سوره ای که غیراز بسم الله الرحمن الرحیم ، اعراب کسره یکبار در آن بکار رفته است ؟
سوره اخلاص
 
39-نام دو زن بد در قرآن ؟
* زن نوح و زن لوط که در سوره تحریم آیه 10 بیان شده است
 
40- نام دو زن نمونه در قرآن ؟
* آسیه زن فرعون و مریم مادر حضرت عیسی (ع) در سوره تحریم
 
41- کدام زن هیزم کش آتش جهنم است؟
* زن ابولهب
 
41- دعای معروفی که نقطه ندارد ؟
( اللهم صل علی محمد و آل محمد))
 
43- کدام سوره همنام  یکی از اعیاد اسلامی است ؟
* سوره جمعه
 
44- سوره ای که فریاد (( مرگ بر استکبار ))است ؟
* سوره تبت
 
45- کدام سوره به سوره پیامبران معروف است؟
* سوره انبیاء
 
46- در سوره انبیاء نام چند پیامبر الهی ذکر شده است ؟
* 16 پیامبر
 
46- کدام سوره های قرآن به طواسین ثلاث معروف است ؟
* سوره شعرا و نمل و قصص که همه ی اینها با (طس ) شروع شده است .
 
47- نام دیگر سوره معارج کدام است ؟
* سوره سال سائل
 
48- بیشترین سوگندهای قرآن در کدام سوره است ؟
* سوره شمس  و در آن 11 سوگند وارد شده است .
 
49- اولین معلم قرآن کیست ؟
* امام علی (ع)
 
50- بزرگترین کلمه قرآن در چه سوره ای و آیه ای قرار دارد و داری چند حرف است ؟
* ( فَاَسقَیناکموه( در سوره حجر آیه 22 و داری 11 حرف
 
51- یکی از سوره های قرآن  که به نام مر د دانشمندی است ؟
* سوره لقمان
 
52- اولین قبله مسلمین کجا بود و در چه سوره ای به آن  اشاره شده است ؟
* ( بیت المقدس ) در سوره اسرا ء
 
53- کدام دو سوره در نماز به جای یک سوره کامل حساب می شود؟
* سوره ضحی و سوره الم نشرح
 
54-جامعترین آیات قرآن در چه سوره و آیاتی است؟
* سوره زلزله آیات 7و 8
(( فمن یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذرة شراً یره ))
 
55-  کدام سوره در قرآن که تلاوت آن گویی (( ربع قرآن )) است ؟
* سوره کافرون
 
56- سوره های سجده دار کدام سوره ها هستند؟
* چهار سوره : سوره سجده آیه 15 – سوره فصلت آیه 37 – سوره نجم آیه 62 – سوره علق آیه19
 
57- دو آیه در قران کریم  که تمام حروف الفبا در آن بکار رفته است ؟
*سوره آل عمران آیه 154 – سوره فتح آیه 29
 
58- معوذتین نام چه سوره هایی است ؟
* سوره های فلق و ناس
 
59- اولین گردآورنده قرآن چه کسی است ؟
* حضرت علی (ع)
 
60- دو سوره نام بیرید که از دو طرف به یک صورت خوانده می شود ؟
* (( لیل)) و(( تبت ))
 
61- در کدام سوره کم فروشی نکوهش شده  است؟
* سوره مطففین
 
62- در کدام سوره مطالب مربوط به ولایت حضرت علی (ع) بعد از پیامبر (ص) اشاره شده است؟
* سوره اسراء و واقعه
 
63- جریان جنگ بدر در کدام سوره آمده ست؟
* سوره انفال
 
 
64- در کدام سوره به ماجرای مسجد ضرار اشاره شده است ؟
* سوره توبه
 
65- در احادیث تلاوت چه سوره ای برای زنان تأکید شده است ؟
* سوره نور
 
66- کدام سوره به ریحانه القرآن مشهور است؟
* سوره یاسین
 
67- در کدام سوره به دو نیمه شدن ماه بنا بر درخواست پیامبر اشاره شده است ؟
* سوره قمر
 
68- کدام سوره منسوب به حضرت زهرا (س) است ؟
* سوره کوثر
 
69- در کدام سوره احکام وضو بیان شده است ؟
* سوره مائده
 
70- آیات حجاب در کدام سوره است ؟
* سوره نور
 
71- کوتاهترین آیه قرآن کدام است ؟
* آیه مدهنتان است که یک کلمه می باشد ودر سوره الرحمن قرار دارد البته بعضی یس را کوتاهترین سوره می دانند.
 
72- کافرانی که نامشان در قرآن آمده کدامند ؟
* قارون – جالوت- آزر
 
73- علامت گذاری حروف قرآن توسط چه کسی انجام شد ؟
* ابوالاسود دؤلی که علم صرف و نحو را از حضرت علی (ع) آموخت .
 
74- نقطه گذاری حروف قرآن توسط چه کسی انجام شد ؟
* در نیمه اول قرن هجری قمری در زمان عبدالملک بن مروان به وسیله ابوالاسود دؤلی انجام گرفت و به قولی این عمل توسط عاصم لیثی بصری و یحیی بن یعمر عدوانی بصری انجام شد .
 
 
برگرفته از کتاب معماهای قرآنی - مازندرانی
 
 
 
 
 
 

تاریخ ارسال: 1391/3/6
تعداد بازدید: 6232

ارسال نظر

نام:
ایمیل:
سایت:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
این قسمت به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست.

مطالب مرتبط